1. Contacteer ons

Vul ons aanmeldingsformulier in en wij maken met u een afspraak.

 

2. Intake- en anamnesegesprek

We starten met een intake- en anamnesegesprek.

In dat eerste gesprek brengen we de ontwikkeling van uw kind

en de bezorgdheden in kaart.

De duur van het gesprek hangt af van de uitgebreidheid van de problematiek.

Meestal duurt dit gesprek een uur tot anderhalf uur.

Na dit gesprek kunnen we op basis van jullie hulpvraag verdere onderzoeksmomenten

of behandelmomenten inplannen.

U krijgt op dit moment ook alle informatie over de praktische werking,

tarieven en eventuele terugbetaling door het ziekenfonds.

 

3. Onderzoek 

Daarna doen we een uitgebreid diagnostisch onderzoek.

Aan de hand van genormeerde tests worden de hiaten bepaald.

 

 4. Bespreking van de resultaten

De resultaten van het onderzoek bespreken we na het onderzoek mondeling met u.

Nadien ontvangt u nog een schriftelijk verslag.

Indien het opstarten van therapie wenselijk is, maken we verdere afspraken.

Individuele therapie is steeds gebaseerd op een individueel handelingsplan.

We bepalen de frequentie en de duur van de therapie op maat van het probleem of de stoornis.