IntakegesprekTarief
Intake- en anamnesegesprek multidisciplinair onderzoek €25 / 15 min.
Intakegesprek monodisciplinair onderzoek €75 euro
Onderzoek TariefTerugbetaling
Logopedisch onderzoek*€51,50 per half uur€40,50 per half uur
Kinesitherapeutisch onderzoek*€36 per half uur€19 per half uur
Intelligentieonderzoek (CHC-model)*€210/
Vragenlijstenonderzoek*€50 per persoon die de vragenlijsten invult/
Aandacht- en concentratieonderzoek*€460 (IQ + vragenlijsten + belevingsonderzoek)/
Belevingsonderzoek/klasobservatie *€150Afh. van mutualiteit
Onderzoek naar autisme*€250
Adviesgesprek€50 / half uur Afh. van mutualiteit

*inclusief verslag

LogopedieTarief Terugbetaling bij RIZIV
Sessie van 30 minuten€ 41,41 € 30,64
Sessie van 60 minuten € 82,82 € 61,59
PsychologieTariefTerugbetaling
Intakegesprek€ 80zie tabel hieronder
Sessie van 50 min€ 70zie tabel hieronder
Oudergesprek € 75zie tabel hieronder
Terugbetaling psychologische therapie Aantal sessies Terugbetaling
Christelijk mutualiteit CM24 sessies per persoon €30
Bond Moyson12 sessies per kalenderjaar €20
Liberale mutualiteit6 sessies per kalenderjaar €20
Vlaams & Neutraal ziekenfonds15 sessies per kalenderjaar €10
Helan12 sessies per kalenderjaar €10
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen10 sessies per kalenderjaar €10
Kinesitherapie TariefTerugbetaling
Fb- pathologie, E-pathologie en courante pathologie: therapie 30 minuten€ 36€21,50
Therapie courante pathologie: eerste beurt€ 36€ 21,75 / 18,01
Familiale bemiddelingTarief
Individueel gesprek (1u)€80
Gezamenlijk oudergesprek (90min)€70/p.p.
Individueel gesprek met bemiddelaar en kindbehartiger (1u)€100
Gezamenlijk oudergesprek met bemiddelaar en kindbehartiger (90min)€80/p.p.
Kindgesprek met kindbehartiger€70

Algemene voorwaarden:

  1. Betalingstermijn / betalingswijze: Onderzoeken en gesprekken met de bemiddelaar / kindbehartiger  dienen steeds onmiddellijk te worden voldaan. Andere consultaties worden via bankoverschrijving op het einde van de maand afgerekend. Gelieve steeds het vermelde bankrekeningnummer en de gestructureerde mededeling op de factuur te gebruiken. Facturen dienen binnen de 10 dagen na het uitsturen van mail met hierin de factuur te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
  2. Annulering van afspraken: Afspraken voor consultaties of onderzoeken dienen minimaal 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bij laattijdige annulering of het niet opdagen zal het volledige bedrag voor de consultatie of het onderzoek in rekening worden gebracht.
  3. Verzuim: Een eerste aanmaning is gratis. Indien de betaling na deze aanmaning toch niet volgt, zien we ons verplicht een administratieve kost van 12,5 euro te rekenen voor deze tweede aanmaning.
  4. Incassokosten: Indien een betaling na een tweede aanmaning niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, zullen we u een derde maal aanmanen met een bijkomende kost van 25 euro.  Het dossier wordt indien wij dan de betaling niet ontvangen, overgemaakt aan een incassobureau. Uiteraard zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de schuldenaar. De therapie/bemiddeling wordt bij het weigeren van de betaling  onmiddellijke éénzijdig stopgezet.
  5. Eigendomsvoorbehoud: Verslagen van onderzoeken worden pas afgeleverd nadat de volledige betaling van de openstaande schuld heeft plaatsgevonden.

Door beroep te doen op onze diensten gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.