Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor volgende onderzoeken:

 • Logopedisch onderzoek
  • Taal- en spraakstoornis (STOS, dysfasie,..)
  • Lees- en spellingstoornis (dyslexie)
  • Rekenstoornis (dyscalculie)
 • Psychologisch onderzoek
  • Bepaling van de intellectuele mogelijkheden (nl. intelligentieonderzoek aan de hand van het CHC-model
  • Aandachts- en concentratieonderzoek (ADD, ADHD)
  • Onderzoek naar autisme
  • Belevingsonderzoek naar sociaal-emotioneel welbevinden
 • Kinesitherapeutisch onderzoek
  • Onderzoek naar grof- en fijnmotorische vaardigheden
  • Onderzoek naar DCD
  • Onderzoek naar lateralisatie

Onze experts op het vlak van diagnostiek stellen na een uitgebreide intake een onderzoeksplan samen met u op.
Indien nodig wordt de kinderpsychiater ingeschakeld voor een kinderpsychiatrisch onderzoek.
Na afname van testen volgt een adviesgesprek waarbij we de resultaten toelichten.
We formuleren steeds adviezen voor u, uw kind en de school op maat van uw kind!