Om goed tot lezen, spellen en rekenen te komen, is een volledige reflexontwikkeling zeer belangrijk. Op logopedisch vlak wordt voornamelijk naar de twee bovenste lagen van de ontwikkeling gekeken:

Wanneer we onvoldoende vooruitgang merken op logopedisch vlak en er onverklaarbare tekorten zijn in de visuele en auditieve voorwaarden, kan een volledig neuromotorisch onderzoek om de onderontwikkelde reflexen op te sporen aangewezen zijn. Bij het aanvangsonderzoek worden alle reflexen vanaf de geboorte nagekeken. Er wordt met andere woorden nagegaan welke potjes in de ontwikkeling van uw kind nog onvoldoende gevuld zijn. Het doel van reflexintegratie is om het centrale zenuwstelsel alsnog te helpen ontwikkelen, om op die manier een stevig fundament te bouwen voor de verdere ontwikkeling van de hogere hersendelen. Het opzoeken en remediëren bij kleuters van deze haperingen in de reflexontwikkeling vermijdt dat ze later leermoeilijkheden zullen hebben.Daarnaast zien we dat bij lagereschoolkinderen problemen die eerst aan de orde waren, verdwijnen na reflexintegratie. Het symptoom wordt namelijk niet aangepakt, maar wél de onderliggende oorzaak. Na deze screening volgt een bespreking van de resultaten en is een terugkoppeling naar de school of andere hulpverleners mogelijk.We stellen een individueel oefenprogramma op zodat je thuis samen met je kind kunt oefenen op de vaardigheden die nog niet voldoende ontwikkeld zijn.