WEERBAARHEIDSTRAINING

Wat is Rots- en Watertraining?

 • ROTS = voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, weten wat je wil, zelfvertrouwen uitstralen,...
  • we ontwikkelen onze KRACHT en WEERBAARHEID
 • WATER = contact maken, luisteren, rekening houden met de ander,…
  • we ontwikkelen ons vermogen om MET ANDEREN SAMEN TE SPELEN EN TE LEVEN

We ontdekken beide kwaliteiten in onszelf en leren ze allebei in te zetten.
Het ene kind zal zichzelf eerder wegcijferen (Water) en mag wat meer leren voor zichzelf op te
komen (Rots), terwijl het andere kind het misschien net moeilijk vindt om voldoende rekening
te houden met een ander (Water). We gaan actief aan de slag via spel en beweging en werken
veel met onze lichaamstaal. We bouwen samen aan een veilige groepssfeer waarin ieder op
zijn tempo aan de slag kan.

Doel Rot-en Watertraining?

Het Rots- en Waterprogramma heeft als doel het welbevinden van kinderen te vergroten
en sociale problemen waaronder pesten, conflicten, uitsluiting en grensoverschrijdend
gedrag te verminderen. Kinderen leren sociale vaardigheden door middel van
depsychofysieke didactiek waarin in elke les fysieke oefeningen en spel afgewisseld
worden met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en verwerkingsopdrachten.
Zo wordt er geoefend in bijna echte, maar veilige situaties om de transfer naar de dagelijkse
praktijk te optimaliseren. Kinderen leren vooral door te doen. Zij beschikken vaak over een
enorme dosis energie die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. Daarnaast worden zij
ook gestimuleerd om hun gevoelens en gedachten uit te wisselen.
Door o.a. gebruik te maken van de Rots en Watertaal, maken we hen meer bewust
van hun gedrag en wat dat met de ander doet.

Doelgroep:

Kinderen/jongeren die:

 • over zich heen laten lopen, geen 'nee' durven zeggen
 • gepest worden of zelf pesten
 • moeite hebben om voor een groep iets te zeggen of een volle zaal binnen te lopen
 • moeite hebben met het verwoorden of aangeven van hun emoties

Groepen:

 • Groep 1: 4de - 5de - 6de lj
 • Groep 2: 1ste Mb- 2de MB- 3de MB

Data en uren

Nog geen nieuwe data beschikbaar

Prijs?  240 euro

Inschrijven? Via onderstaand inschrijvingsformulier:

Inschrijven vanaf 14/1: kinderen die reeds therapie volgen op praktijk 't Anker

Inschrijven vanaf 17/1: kinderen die nog niet gekend zijn bij 't Anker