Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor therapie:

Er wordt tijdens onze therapie veel belang gehecht aan het samenwerken en overleg met de ruimere context van de cliënt,
de verwijzer en andere belangrijke derden, mits de cliënt hiermee akkoord gaat.

Onze logopedisten geven:

 •    Taal- en articulatietherapie
 •    Optimaliseren van de lees-, spelling- en rekenvoorwaarden
 •    Lees- en spellingtherapie
 •    Rekentherapie
 •    Stemtherapie
 •    Leren leren
 •    Myofunctionele therapie / sliktherapie

Wij bieden psychologische begeleiding aan kinderen en jongeren met:

 •     Emotionele problemen
 •     Gedragsproblemen
 •     Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis,…)
 •     Sociale vaardigheden
 •     Pesten en gepest worden
 •     Negatief zelfbeeld en onzekerheid
 •     Faalangst
 •     Rouwverwerking

Onze kinderkinesiste geeft ondersteuning bij:

 • Schrijfmotorische problemen
 • Grofmotorische problemen
 • Fijnmotorische problemen
 • Lateralisatieproblemen
 • Oog-handcoördinatieproblemen
 • Visueel ruimtelijke problemen
 • Evenwichtsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Neurologische problemen

Onze auti-coach/gezinscoach geeft ondersteuning bij:

 •     Ontwikkelingsstoornissen
   • in het bijzonder autismespectrumstroonissen
   • ADHD
   • leerstoornissen
   • ….
 •     Gedragsproblemen
 •     Sociaal-communicatieve problemen
 •     Sociaal-emotionele problemen
 •     Problemen rond zelfredzaamheid
 •     Eetproblemen
 •     Problemen rond zingeving
 •     Problemen met sensorische integratie
 •     Rouwverwerking

Wat kan onze auti-coach/gezinscoach voor jullie betekenen:

 • Optimaliseren van de thuisomgeving door middel van schema’s
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psycho-educatie: uitleggen problematiek aan uw kind zodat hij/zij begrijpt wat er aan de hand is.
 • Begeleiding bij eetproblemen
 • Helpen bij zingeving /  daginvulling
 • Optimaliseren van sociale vaardigheden
 • Sociaal – emotionele problemen opvangen
 • Sensorische integratie (vb. Gevoeligheid voor geluiden, geuren, ..) in kaart brengen en hulpmiddelden aanreiken.