1. Contacteer ons

Vul ons aanmeldingsformulier in en wij maken met u een afspraak. 

2. Anamnesegesprek

We starten met een anamnesegesprek. In dat eerste gesprek brengen we de voorgeschiedenis en
de problemen in kaart. U krijgt ook alle informatie over de praktische werking,
tarieven en eventuele terugbetaling door het ziekenfonds.
Breng een kleefbriefje van uw mutualiteit mee.

3. Onderzoek 

Daarna doen we een uitgebreid diagnostisch onderzoek.
Aan de hand van genormeerde tests worden de hiaten bepaald.

 4. Bespreking van de resultaten

De resultaten van het onderzoek bespreken we na het onderzoek mondeling met u.
Nadien ontvangt u nog een schriftelijk verslag. Indien het opstarten van therapie
wenselijk is, maken we verdere afspraken.
Individuele therapie is steeds gebaseerd op een individueel handelingsplan.
We bepalen de frequentie en de duur van de therapie op maat van het probleem of de stoornis.