De behandeling gebeurt altijd op een vast moment en zoveel mogelijk bij eenzelfde therapeut. 

Om een goede voortgang te merken is het belangrijk om de therapie op regelmatige basis te

laten doorgaan.

Plaats

De therapie gaat door op de praktijk.

In samenspraak met ouders, leerkrachten en schooldirectie is therapie op school eveneens mogelijk.

Wij zijn niet in de mogelijkheid om aan huis te behandelen.

Duur

De duur van een standaard logopedische behandelsessie is een half uur of een uur.

De duur hangt vooral af van de ernst en complexiteit van het probleem en de leeftijd van het kind.

Frequentie

Ook de frequentie (aantal sessies per week) hangt grotendeels af van de ernst van het probleem.

Doorgaans start een behandeling met een frequentie van tweemaal per week.

Gaandeweg, wanneer de klachten afnemen en positieve veranderingen zich stabiliseren,

wordt de therapiefrequentie afgebouwd naar één keer per week.