Reflexintegratie is succesvol gebleken bij onder andere:

Leerproblemen:

 • Concentratieproblemen, moeite met stilzitten, de indruk geven niet te luisteren
 • Moeite met leren lezen (vb. leesrichtingproblemen, visuele verwarringen b/d,..)
 • Moeite met spellen (vb. volgordefouten bij het spellen)
 • Moeite met rekenen (vb. rechts/links onthouden, moeite met volgorde van cijfers
 • in een getal, moeite met afstanden schatten, moeite met leren tellen,..)
 • Moeite met het verwerken van visuele informatie
 • Problemen op het gebied van visuele en/of auditieve verwerking
 • Motorische problemen:
 • Onhandigheid (vb. vaak omstoten van glas,..)
 • Zwakke spierspanning
 • Moeite met balans
 • Schrijfmotorische problemen (vb. Onleesbaar handschrift, teveel kracht op pen zetten, niet van de kantlijn vertrekken bij het schrijven, blad steeds schuin leggen, meebewegen van mond en tong tijdens het schrijven,..)
 • Geen voorkeurhand ontwikkelen
 • Te dicht bij het blad zitten tijdens het schrijven
 • Sociaal-emotionele problemen:
 • Pesten en gepest worden
 • Onzekerheid
 • Lag zelfbeeld
 • Moeite met keuzes maken
 • Moeite met grenzen om te gaan
 • Faalangst
 • Inhouden en opkroppen van gevoelens

Algemeen welbevinden:

 • Hooggevoeligheid / Overgevoeligheid
 • Nagelbijten
 • Vreetbuien
 • Sabbelen op kleding of haar
 • Tics
 • Verminderde controle over blaas en darmen
 • Reisziekte
 • Gediagnosticeerde stoornissen:
 • ADD /ADHD
 • Dyslexie, Dyscalculie
 • Autisme