Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat wij ons houden aan de door het RIZIV
opgelegde tarieven:

 Tarief
Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag (bilan) € 33,16 / half uur
Logopedische behandelsessie van 30 minuten€ 28,33
Logopedische behandelsessie van 60 minuten € 56,89