Psychologisch onderzoek

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor volgende psychologisch onderzoeken:

 • Vragenlijstenonderzoek
 • Intelligentieonderzoek aan de hand van het CHC-model
 • Aandachts- en concentratieonderzoek (ADD, ADHD)
 • Onderzoek naar autisme
 • Belevingsonderzoek naar sociaal-emotioneel welbevinden

Onze experts op het vlak van diagnostiek stellen na een uitgebreide intake een onderzoeksplan samen met u op.
Indien nodig wordt de kinderpsychiater ingeschakeld voor een kinderpsychiatrisch onderzoek.
Na afname van testen volgt een adviesgesprek waarbij we de resultaten toelichten.
We formuleren steeds adviezen voor u, uw kind en de school op maat van uw kind! 

Psychotherapie:

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij:

 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis,…)
 • Sociale vaardigheden
 • Pesten en gepest worden
 • Negatief zelfbeeld en onzekerheid
 • Faalangst
 • Rouwverwerking

Er wordt veel belang gehecht aan het samenwerken en overleg met de ruimere context van de cliënt,
de verwijzer en andere belangrijke derden, mits de cliënt hiermee akkoord gaat.

Bij vragen, neem gerust contact op!
Aanmelden voor onderzoek en/of begeleiding kan:

– via onze aanmeldingspagina!
– telefonisch: 0498/90.08.27
– via mail: info@t-anker.be