Volledig reflexintegratieonderzoek: 200 euro
(inclusief verslag en behandelingsplan + bespreking)

Opvolgingsonderzoek na een aantal weken oefenen: 22 euro