Kinderen ontwikkelen zich individueel verschillend. Dit geldt ook voor de taalontwikkeling.
Baby’s communiceren hun behoeften door te huilen en stem­geluidjes te maken. Stilaan leert een kind differentiëren,
het leert brabbelen, taal begrijpen en het gaat één- en tweewoord­zinnen gebruiken. Het breidt stilaan zijn
woordenschat uit en diverse woordvormen komen aan bod om ten slotte “spelen­derwijs” tot communicatie te komen.

In de ontwikkeling van jonge kinderen verwachten we rond het eerste jaar de eerste woordjes. Het kan wat langer
duren, maar we gaan ons zorgen maken als kinderen tussen 1½ en 2 jaar nog geen woordjes of klanken gebruiken
die verwijzen naar iets of iemand.


Ontwikkelingsschema

1 jaar : veel en gevarieerd brabbelen, eerste protowoorden
1,6 jaar : een aantal onvolledige woordjes produceren
2,6 jaar : minstens 2-woordzinnen, vaak onvolledige woordopbouw
3,6 jaar : 3 tot 5 woordzinnen, de grammaticale structuur is nog niet correct
4,6 jaar : goede enkelvoudige zinsstructuren, woordvormen
5,6 jaar : goede samengestelde zinnen en de meeste spraakklanken zijn ge­kend

Er zijn 2 soorten problemen in de taalontwikkeling. Enerzijds is er de vertraagde taalontwikkeling.
Hiervan is sprake wanneer het taalniveau van het kind overeenkomt met het taalniveau van een kind dat jonger is.
Anderzijds is er een gestoorde taalontwikkeling. Hierbij vertoont de taal van het kind kenmerken
die niet thuishoren in een bepaalde fase van het taalverwervingsproces. Uiteraard is een combinatie van beide mogelijk.
Dan komt het taalniveau van het kind grotendeels overeen met dat van een jonger kind én zijn er abnormale kenmerken
aanwezig, die niet behoren tot een bepaalde fase. Taalproblemen kunnen zich situeren op vlak van taalbegrip en taalproductie
of op beide.

De behandeling is afhankelijk van de aard van de taalstoornis en/of –vertraging. Afhankelijk van de vertraagde of gestoorde
componenten wordt een behandeling op maat opgesteld. Via aantrekkelijke materialen brengen we de taal naar een hoger
niveau zodat integratie in de maatschappij mogelijk is en blijft.