ONDERZOEK

 • Fijn- en grofmotorisch onderzoek
 • Onderzoek naar lateralisatie
 • Opsporen van schrijfmotorische problemen

THERAPIE bij

 • Schrijfmotorische problemen
 • Grofmotorische problemen
 • Fijnmotorische problemen
 • Lateralisatieproblemen
 • Oog-handcoördinatieproblemen
 • Visueel ruimtelijke problemen
 • Evenwichtsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Neurologische problemen