Onze gezinscoach geeft ondersteuning bij:

 •     Ontwikkelingsstoornissen
   • in het bijzonder autismespectrumstroonissen
   • ADHD
   • leerstoornissen
   • ….
 •     Gedragsproblemen
 •     Sociaal-communicatieve problemen
 •     Sociaal-emotionele problemen
 •     Problemen rond zelfredzaamheid
 •     Eetproblemen
 •     Problemen rond zingeving
 •     Problemen met sensorische integratie
 •     Rouwverwerking

 

Wat kan Lieselotte voor jullie betekenen:

 • Optimaliseren van de thuisomgeving door middel van schema’s
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psycho-educatie: uitleggen problematiek aan uw kind zodat hij/zij begrijpt wat er aan de hand is.
 • Begeleiding bij eetproblemen
 • Helpen bij zingeving daginvulling
 • Optimaliseren van sociale vaardigheden
 • Sociaal – emotionele problemen opvangen
 • Sensorische integratie (vb. Gevoeligheid voor geluiden, geuren, ..) in kaart brengen en hulpmiddelden aanreiken.