We spreken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer
in staat zijn om klanken juist uit te spreken of te gebruiken.
Kinderen moeten deze klanken nog leren en dus is het heel normaal dat er bij een kind
op een bepaalde leeftijd de klanken nog onjuist uitgesproken worden. Wanneer het kind
achterloopt in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes,
is er sprake van een articulatiestoornis.

Hieronder vindt u een overzicht van de leeftijden waarop kinderen klanken correct kunnen articuleren: